top of page

Köp Norditropin 15mg/1.5ml i Sverige

Norditropin 15mg 1.5ml.jpg

Norditropin 15mg/1.5ml
10 injektionspennor per låda.
1 låda kostar 1800kr.
2 lådor kostar 3400kr.
5 lådor kostar 7500kr.


För att beställa denna produkt, skicka en förfrågan till vår säljare via kosttilskudbutik@gmail.com

1. Vad Norditropin NordiFFlex är och vad det används för

 

Norditropin NordiFlex innehåller ett biosyntetiskt humant tillväxthormon kallat somatropin. Det är identiskt med det tillväxthormon, som produceras naturligt i kroppen. Barn behöver tillväxthormon för att växa, men även vuxna behöver det för att må bra.

 

Norditropin NordiFlex används för att behandla tillväxtstörning hos barn:

  • om de saknar eller har mycket låg produktion av tillväxthormon (tillväxthormonbrist)

  • om de har Turners syndrom (rubbning i arvsanlagen som kan påverka tillväxten)

  • om de har nedsatt njurfunktion

  • om de är korta till växten och födda små i förhållande till fostertidens längd (SGA)

  • om de har Noonans syndrom (rubbning i arvsanlagen som kan påverka tillväxten).

 

Norditropin NordiFlex används som tillväxthormonersättning hos vuxna:

Hos vuxna används Norditropin NordiFlex för att återställa nivån av tillväxthormon om produktionen har varit för låg ända sedan barndomen eller om den upphört i vuxen ålder på grund av tumör, tumörbehandling eller genom sjukdom som påverkat den körtel som producerar tillväxthormon. Om du har behandlats för tillväxthormonbrist i barndomen, blir du åter testad efter att du slutat växa. Om tillväxthormonbrist fastställs, bör behandlingen fortsätta.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Norditropin NordiFlex

Använd inte Norditropin NordiFlex

  • om du är allergisk mot somatropin, mot fenol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har gått igenom en njurtransplantation

  • om du har en aktiv tumör (cancer). Tumörer måste vara inaktiva och du måste ha avslutat cancerbehandlingen innan du börjar behandling med Norditropin NordiFlex

  • vid ett akut kritiskt tillstånd i samband med t ex öppen hjärtkirurgi eller bukoperation, komplicerade kroppsskador (p g a olycksfall) eller vid akut nedsatt andningsförmåga

  • om du har slutat växa (slutna epifyser) och du inte har tillväxthormonbrist.

bottom of page