top of page
sp.jpg

Köp Sobril 25mg i Sverige

- Sobril 25mg. 
100 stk pris 1300kr
200 stk pris 2400kr

500 stk pris 5500kr
Kontakta våra säljare via e-postadressen nedan:​

kosttilskudbutik@gmail.com

Sobril 25 mg
-----------
Sobril (oxazepam) används för att lindra symtom på ångest, inklusive ångest orsakad av depression och symtomen på alkoholuttag. Detta läkemedel kan också användas för att behandla spänningar, agitation och irritabilitet hos äldre patienter. Oxazepam är en bensodiazepin.

Vi är det teamet som kommer att leverera dina mediciner till dig utan problem. Vi säljer Sobril 25 mg online och du kan köpa Sobril 25 mg från oss utan recept. Vi har också Sobril 25 mg till salu. Om du vill veta hur du köper Sobril 25 mg utan recept, kom till oss så kommer vi att vägleda dig.

Hur tas Oxazepam?
Oxazepam kommer som en kapsel att ta med munnen. Det tas vanligtvis tre eller fyra gånger om dagen och kan tas med eller utan mat. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekare att förklara någon del du inte förstår. Ta Oxazepam exakt enligt anvisningarna.

bottom of page