top of page
petty.jpg

Köp Petidin 100mg/2ml i Sverige

120 stk pris 1500kr
250 stk pris 2800kr
500 stk pris 5000kr

Kontakta våra säljare via e-postadressen nedan:​

kosttilskudbutik@gmail.com

Pethidine 100/2ml
-----------------
Vad används läkemedelspetidinen för?
Pethidinhydroklorid kan användas som ett smärtstillande medel för att lindra måttlig till svår smärta inklusive: obstetrisk smärtstillande; preoperativ medicinering och smärtstillande under anestesi; Postoperativ smärtstillande medel.

Vi är det teamet som kommer att leverera dina mediciner till dig utan problem. Vi säljer pethidin online och du kan köpa pethidin från oss utan recept. Vi har också stilnokt till salu. Om du vill veta hur du köper petidin utan petidin, kom till oss så kommer vi att vägleda dig.

Injektionerna kan upprepas med några timmar under arbetet, om det behövs. Om du får petidin för andra typer av smärta (till exempel efter en operation) kan injektionen upprepas var fjärde timme. Om du har ordinerats pethidintabletter, ta tabletterna exakt som din läkare har sagt till dig.

bottom of page