top of page

Köp Pregnyl 5000 iu i Sverige

Pregnyl 5000iu.jpg

Pregnyl 5000 iu
6 injektionsflaskor per förpackning.
1 paket kostar 1500 kr
2 paket kostar 2800 kr.
5 paket kostar 6000 kr.


För att beställa denna produkt, skicka en förfrågan till vår säljare via kosttilskudbutik@gmail.com

1. Vad Pregnyl är och vad det användsför

 

Pregnyl innehåller ett hormon som heter humant koriongonadotropin (hCG) som tillhör en grupp läkemedel som kallas gonadotropiner.

hCG har samma effekt i kroppen som luteiniseringshormon (LH) som produceras i hypofysen hos både män och kvinnor och behövs för produktion och mognad av sädesceller respektive äggceller samt av könshormoner.

 

Pregnyl används för behandling av kvinnor som har nedsatt fruktsamhet för att stimulera ägglossning, förbereda folliklarna vid assisterad befruktning och som stöd i lutealfasen (första 2 veckorna efter ägglossningen).

 

Pregnyl används vid behandling av män vars:

  • spermieproduktion inte fungerar som den ska

  • pubertetet är försenad

  • testiklarna (den ena eller båda) inte har vandrat ner i pungen.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Pregnyl

 

Använd inte Pregnyl:

  • om du är allergisk mot humant koriongonadotropin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en känd eller misstänkt tumör som är beroende av könshormoner. Exempel på sådana tumörer är äggstocks-, bröst- eller livmodertumörer hos kvinnor och prostata- och brösttumörer hos män.

  • om du har några missbildningar i könsorganen som gör det omöjligt att genomgå en graviditet.

  • om du har knutor i livmodern (myom) som gör det omöjligt att genomgå en graviditet.

 

Om något av tillstånden som beskrivs ovanför gäller dig berätta det för din läkare innan du påbörjar behandling med Pregnyl.

bottom of page